Podiely

Iustum Innovations- und Vertriebs GmbH

istum_ KopieSpoločnosť IUSTUM INNOVATIONS & ENTWICKLUNGS GMBH vyvíja a zušľachťuje inovačné výrobky z oblasti zdravého životného štýlu. Použitie výrobkov je jednoduché, ich úžitok je jasný a výrobky sa môžu uplatniť na celom svete. Spoločnosť Iustum pritom cielene hľadá atraktívne obchodné príležitosti . Rozhodujúca je rozsiahla a intenzívna analýza trhov v uvedenej oblasti spolu s vývojom v nadchádzajúcich rokoch. Pred zavedením výrobkov na trh sa uskutoční rozsiahly a fundovaný výskum. Výkonní pracovníci majú k dispozícii medzinárodne veľmi dobre rozvinutú sieť i zodpovedajúce skúsenosti a referencie na relevantných trhoch.

COMSAVE

comsaveCOMSAVE je vývojár a dodávateľ nového softvéru, ktorý sa špecializuje na vývoj nových testovacích postupov v oblasti chýb typu Soft Errors. Soft Errors sú chybné obvody v mikročipoch, vznikajúce chýbajúcou vodivosťou elektronických dielcov, ktorých počet sa zvyšuje so stále jemnejšími štruktúrami v elektrických obvodoch. Vo výrobkoch spoločnosti COMSAVE sa potrebné komponenty vyrábajú automatizovane s nízkymi nákladmi. Tým dokáže COMSAVE ponúknuť cenovo výhodné a výkonné riešenia.

HTELCO

htelco HTELCO (Hellenic Telecommunications) je grécka telefónna spoločnosť. Sídlo firmy je v Solúne (Thessaloniki). HTELCO vlastní, pre celé Grécko, potrebnú štátnu licenciu a tým sa stáva jedným providerom pre elektronické telekomunikácie. Vďaka tomu môže poskytovať široké spektrum služieb v oblasti telekomunikácií vrátane internetu a paušálnych taríf (FLAT).
Spoločnosť bude využívať siete bývalého gréckeho štátneho monopolu OTE a jeho nasledovných spoločností, v dôsledku čoho bude môcť flexibilne prispôsobiť náklady svojim potrebám.

ePortrait

(Cez platformu Companisto)
ePortrait umožňuje privátnym osobám za pomoci webovej kamery vytvoriť vlastné pasové fotografie. Organizácie môžu ePortrait integrovať na vlastné webové stránky, aby takto mohli ľahko získať digitálne obrázky na preukazy a iné karty, ako napr. karty poistencov zdravotných poisťovní. Meníme vnímanie pasových fotografií ako aj Online-obchod v nakupovaní.

RSM Ries System

ries-mobile-logoARNOLD RIES Maschinenbau, Limburg vyvíja a vyrába moderné kompaktné a výkonné prevodovky pre rôzne oblasti použitia. RSM MODULAR DESIGN SYSTEM umožňuje realizovať požiadavky zákazníkov flexibilne a cenovo výhodne.