Akcie

Aktie

Jednoducho efektívna

Doteraz bola peňažná investícia v investičnej triede Rizikový kapitál vyhradená veľkým investorom. Akcie spoločnosti VCC teraz umožňujú širokému okruhu investorov účasť na tomto obchodnom modeli. Informácie o nominálnej hodnote akcie, o rozdelení podľa nominálnych hodnôt, o minimálnom odbere a o emisnej cene nájdete v prospekte cenných papierov spoločnosti VCC, o ktorý kedykoľvek môžete zadarmo požiadať alebo si ho pozrieť tu. Hodnota jednej akcie rizikového kapitálu závisí od vývoja hodnôt investičných spoločností. Aj očakávania všeobecného vývoja akciových a finančných trhov zohrávajú úlohu. Spoločnosť VCC má v zásade možnosť ísť na burzu.