Profil firmy

Firmenprofil

Spoločnosť VCC INTERNATIONAL CORP. je medzinárodne činná spoločnosť rizikového kapitálu so sídlom firmy na Floride v USA. Účel podnikania je účasť na cieľových spoločnostiach poskytnutím vlastného imania alebo prostriedkov podobných vlastnému imaniu týmto spoločnostiam na výstavbu a/alebo rozšírenie prevádzky. Tieto cieľové spoločnosti sú najmä mladé technologické podniky činné v oblastiach „nanotechnológia“, „bionika“, „obnoviteľné energie“ a/alebo „inovatívne technológie“. Spoločnosť VCC INTERNATIONAL CORP. je akciová spoločnosť podľa práva USA s jedným „directorom“ – porovnateľným s členom predstavenstva slovenskej a.s.. Tento director je v súčasnosti držiteľom všetkých akcií spoločnosti, ktoré oprávňujú na výkon hlasovacieho práva vo valnom zhromaždení. Práva ostatných akcionárov sú uvedené v Prospekte cenných papierov spoločnosti VCC.