Chémia

Chemie

Nanochemické stavebnice pre ozajstnú inováciu

Chémia odjakživa myslela spôsobom „nano“. Najmenšie častice, napríklad jemne rozptýlené prírodné látky vo vode, sa skúmajú už roky. Ale až od konca 90. rokov, keď technika dospela tak ďaleko, že sa dali analyzovať, charakterizovať a syntetizovať nanoštruktúry, otvorili sa vedcom úplne nové možnosti.

Dnes sú nanoštruktúrované materiály súčasťou nášho každodenného života. Sledujú naše potreby v oblastiach zdravie, komfort alebo v ochrane životného prostredia. Príklady sú nevyčerpateľné: Výskumníci vyvíjajú z nanomalého oxidu zinočnatého filter na ochranu proti slnečnému žiareniu. Častice mimoriadne efektívne zo slnečného svetla filtrujú a odrážajú žiarenie UV bohaté na energiu. Špeciálne upravená pyrogénna kyselina kremičitá zlepšuje odolnosť laku proti poškrabaniu alebo zabraňuje tvorbe nepekných výstupkov pri nanášaní farieb.

Už dnes nechávajú chemici z molekúl veľkosti nanometra narásť kompletné stavebnice pre medicínsku diagnostickú techniku. Chemici Ruhr-Universität Bochum napríklad na základe princípu DNA vyvinuli komplexnú nanoskladačku. Osadená molekulami sa má v nie veľmi vzdialenej budúcnosti stať dôležitým stavebným kameňom v medicínskych analytických systémoch. Aj v elektrotechnike vidno vynikajúce šance na využitie.

Na Chemickom inštitúte Universität Mainz sa takisto zaoberajú funkcionalizáciou najmenších čiastočiek. Napríklad zlaté a strieborné nanočastice sa majú stať markermi pre skúmania svetelným mikroskopom. Pritom chemici využívajú skutočnosť, že častice vykazujú zaujímavé svetelné efekty a fungujú ako malé nanoantény pre svetlo a svetlo veľmi silno rozptyľujú.

Betón, najdôležitejší masový stavebný materiál našich čias, sa vďaka nanotechnológii stále viac mení z low-tech výrobku na high-tech výrobok. Základom pre tento vývoj sú popri optimalizovaných spojivách nové vysoko výkonné organické prísady v nanooblasti. Stavby z týchto materiálov sa môžu pri značnej úspore materiálu a rovnakej nosnosti vyrábať podstatne filigránskejšie, ľahšie a trvalejšie.

Chémia: Oblasť investovania spoločnosti VCC.