Energia

Energie

Slnečná energia z kotúča

Už na začiatku minulého storočia vedci používali slnečné svetlo, aby z neho získali energiu. Charles Escoffery napríklad vynašiel „solárne auto“ – spôsobilo vtedy veľký rozruch medzi vedcami.

Výrobou obnoviteľných energií sa neskôr zaoberal aj nositeľ Nobelovej ceny a priekopník nontechnológie Richard Smalley. Už pred rokmi predpovedal: „Potrebujeme prelom vo fotovoltaike. Zaručujem, že to bude inovácia na nanometrickej stupnici.“

Mal pravdu. Nanotechnologické výskumy dnes umožňujú najinovatívnejšie alternatívne získavanie energie. Solárne strechy „z kotúča“ sú už realitou. Nielen v slnečnej Kalifornii sa elektrina získava pomocou pružných veľkoplošných umelohmotných fóliových pásov spôsobom nepoškodzujúcim životné prostredie, aj v Európe sa stále viac presadzuje moderný spôsob získavania energie.

Výhoda: Na dosiahnutie fotovoltaického javu sú potrebné len veľmi tenké vrstvy materiálu, výroba elektriny sa začína už pri difúznom svetle. Okrem toho sa používajú polykryštalické solárne články. Nielen že je ich výroba lacnejšia ako výroba ich monokryštalických predchodcov, ale sa aj ľahšie inštalujú.

V blízkej budúcnosti sa budú stavať celé domy kompletne z materiálov priaznivých pre slnečnú energiu – solárne články potom nebudú už len na strechách, ale aj vo fasádach, dverách a oknách. To šetrí energiu – a je šetrné k životnému prostrediu.

Obnoviteľné energie: Oblasť investovania spoločnosti VCC.