Priemysel

Industrie

Prirodzená inovácia v sériovej zrelosti

Automobilový priemysel bol vždy garantom rastu a inovácií. Jedným z priekopníkov odvetvia je Carl Benz, ktorý v roku 1886 vynašiel prvé auto so spaľovacím motorom. 5. augusta 1888 jeho žena Bertha uskutočnila prvú jazdu po vidieku z Mannheimu do Pforzheimu.

Tak ako bol hladký začiatok, tak bol razantný aj ďalší vývoj: Z prvého podniku Carla Benza v Mannheime, ktorý nazýval „Zlieváreň liatiny a mechanická dielňa“, sa dávno vyvinul medzinárodne úspešný podnik.

Pri hľadaní nových trendov sa automobilové odvetvie medzičasom riadi aj živočíšnou ríšou. To, čo príroda odjakživa určuje a úspešne implementuje, môže totiž poskytnúť rozhodujúce impulzy aj pre automobil budúcnosti.

Napríklad hranáč žijúci v moriach západného Tichého oceánu – mimochodom exemplár z čeľade štvorzubcovité [pozn. prekl.: správne má byť radu štvorzubcotvaré] – slúžil ako predloha pre moderné auto s nízkou spotrebou benzínu: Mercedes Bionic-Car. Inžinieri spoločnosti Daimler AG použili túto jednoduchú, ale napriek tomu veľmi obratnú sladkovodnú rybu ako predlohu na vývoj auta s optimálnym aerodynamickým tvarom a čo najväčšou stabilitou. Podarilo sa im to. Karoséria Bionic Caru je výrazne ľahšia ako karoséria obyčajných vozidiel – a úspora energie je značná.

Nanotechnológia a bionika budú automobilový trh ďalej revolucionizovať – napríklad pri optimalizácii spaľovacieho procesu a čistenia odpadových plynov alebo v znižovaní hmotnosti. Vďaka inovatívnym metódam výroby budú existovať vozidlá kompletne pozostávajúce z uhlíka. Je to materiál s mnohými výhodami: Je veľmi pevný a súčasne extrémne ľahký, je takmer ľubovoľne tvarovateľný, nehrdzavie a pri zrážke môže absorbovať veľmi veľa energie.

Mobilita: Oblasť investovania spoločnosti VCC.