Informačná technológia

Infotech

Hyperrýchly vývoj

V roku 1938 ukončil Konrad Zuse práce na svojom Z1, prvom elektricky poháňanom mechanickom počítači. Počítač disponoval obmedzenými možnosťami programovania, príkazy čítal z diernych pások.

Na začiatku 80. rokov minulého storočia ľudia prvýkrát hovorili o informačnej a komunikačnej technológii, v skratke IKT. Vtedy sa začalo s digitalizáciou telefónnych sietí. Informačná technika sa intenzívnejšie používala, vznikli služby ako teletext a videotex.

V nasledujúcom desaťročí, 30. apríla 1993, bol do všeobecného používania uvoľnený „World Wide Web“. Aký mimoriadny význam bude internet mať v modernej spoločnosti, vtedy tušil len málokto.

Dnes je ku sieti pripojená každá domácnosť, náš život už bez moderných informačných a komunikačných technológií nie je možný. Prenosové výkony do 10 gigabitov/s sa aktuálne považujú za štandard.

Nároky na rýchlosť však stále rastú. Kapacity obyčajných foriem prenosu o niekoľko rokov dosiahnu svoje hranice a treba ich nahradiť ultrarýchlymi optickými prenosmi signálu. Ako ďalší stupeň pre LAN ethernet sa v súčasnosti diskutuje o 40 gigabitoch/s. Optoelektronické konštrukčné súčiastky, ktoré dosahujú 100 gigabitov/s a viac, sú už vo vývoji.

Globálna komunikácia: Oblasť investovania spoločnosti VCC.