Medicína

Medizin

Zdravý obchod s drobnými súčiastkami

Inovácie vznikajú mnohými spôsobmi, ako dokazuje pohľad do dejín: Lekár Alexander Fleming napríklad pred svojou dovolenkou zabudol vo svojom laboratóriu kultúru baktérií. Po návrate objavil, že na živnej pôde narástla huba, v ktorej susedstve sa baktérie už nerozmnožovali. Fleming látku zabíjajúcu baktérie nazval podľa tejto huby – penicilín. Jeho objav z roku 1928 bol však len začiatkom. Antibiotikum, ktoré bolo z neho vyvinuté, umožňuje boj proti mnohým infekčným ochoreniam. Dodnes zachránilo život miliónom ľudí.

V 21. storočí už chemikom a vedcom dávno nestačí mikroskopický pohľad, svet skúmajú presne na nanometre. Biológ Andreas Jordan napríklad vyvinul inovatívnu terapiu rakoviny. Princíp je veľmi jednoduchý: Nanočastice s jadrom z častíc z oxidu železnatého sa vstreknú do nádoru. Striedavé magnetické pole potom miničastice rozkmitá. Trenie, ktoré pri tom vzniká, generuje silné teplo, ktoré usmrcuje bunky nádoru.

Pri terapii rôznych druhov rakoviny sa Jordanova metóda, za ktorú dostal viacero cien za inováciu, už sústavne skúša. Jeho firma, ktorú založil v roku 1997, je už dávno úspešným podnikom, ktorý pri vývoji nových terapií spolupracuje s renomovanými velikánmi, akým je napríklad Siemens.

Ďalšia budúcnosť nanomedicíny sa už začala a VCC si je vedomá jej významu. Smerodajným je v tejto oblasti vývoj nových nanometrických nosných systémov, ktoré majú lieky dopraviť cielene k chorému orgánu. Ďalšie pokroky prostredníctvom nanotechnológie sa dosahujú v implantátovom lekárstve. Pri biologickej znášanlivosti medzi protézami a tkanivom majú nanoporózne povrchy viesť k uvoľňovaniu účinných látok bioaktívnych molekúl – a zabezpečiť „jemné“ uloženie implantátu v tele. Senzačné sú aj vyhliadky v lekárskej diagnostike.

Zdravie: Oblasť investovania spoločnosti VCC.