Optika

Optik

Viditeľný pokrok

Prvé správy o vývoji fungujúcej žiarovky pochádzajú z roku 1820. Trvalo potom ešte šesťdesiat rokov, kým Thomas Alva Edison na svoju zlepšenú žiarovku 27. januára 1880 dostal základný patent. Zaujímavosťou je, že jeho model pozostával z evakuovanej sklenenej banky z uhlíkového žiarovkového vlákna zo zuhoľnatených bambusových vlákien.

Je to už dávno. Nasledovalo 20. storočie ako epocha elektrónu, 21. storočie sa už považuje za éru fotónu, nazývaného aj „častica svetla“. Fotonika, čo je súhrnné označenie pre všetky optické technológie, zahŕňa vývoj prístrojov a postupov, pri ktorých sa svetlo používa na riadenie veľkých strojov alebo na spracovanie dát, v ktorých samo nesie informácie, transportuje energiu alebo slúži ako nástroj. Kto správne riadi fotón, takpovediac „stavebný kameň“ elektromagnetického žiarenia, môže dokázať udivujúce veci.
Optické technológie sú napríklad vo vnútri snímačov CD alebo DVD každého počítača. Z našej obývačky robia domáce kino alebo koncertnú sálu. Tajomstvo spočíva v tom, že laserový lúč ohmatáva mikrojemné signály na silno reflektujúcom povrchu. Z reflexného vzoru procesory vyrátajú príslušný dátový záznam.

Inak je to u luminiscenčných diód, známejších pod názvom LED (light emitting diode). Po prívode elektriny elektronické polovodičové prvky určitým spôsobom zasvietia a ukazujú tak napríklad prevádzkový stav prístrojov. LED-ky stále viac nahrádzajú žiarovky a halogénové žiarovky a hrajú stále väčšiu úlohu aj pri prenose dát.

A sme tesne pred ďalšou revolúciou na trhu svetelnej techniky: „Diódy emitujúce organické svetlo“, skrátene OLED, čakajú na začiatok svojho používania. OLED-ky pozostávajú z umelých hmôt, ktoré svietia, keď nimi prechádzajú slabé elektrické prúdy. Prostredníctvom týchto tenkých svetelných obkladačiek bude možné vyrábať priečky zo svetla, celé svetelné nebesá a veľkoplošne farebné nálady.

Fyzikálne hranice OLED-iek týmto ani zďaleka nie sú dosiahnuté. Vízie atmosfericky svietiacej špeciálnej tapety a pružného OLED displeja s hrúbkou papiera sa už čoskoro stanú realitou.

Optické technológie: Oblasť investovania spoločnosti VCC.